Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Τελευταία

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τακτική συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Γαύδος 30-06-2015

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 473

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τακτική συνεδρίαση

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου (Ταχ. Δ/νση:Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 04/07/2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σύμφωνα με την 1η εισηγητική της Οικ. Υπηρεσίας και την σχετική Απόφαση της Ο.Ε.
 2. Έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την τελική διάθεση των δημοτικών στερεών αποβλήτων του δήμου Γαύδου για το έτος 2015. Ορισμός δύο εκπροσώπων.
 3. Παράταση έργου «Αντικατάσταση γεώτρησης Λιβανέ»
 4. Εκλογή ενός εκπροσώπου για τη σύσταση του ΦΟΔΣΑ Κρήτης (Περιφεριεακός σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης) (ΦΕΚ1908Β΄/15-5-2012).
 5. Τουριστική Προβολή Δήμου. Προτάσεις για Δράσεις.
 6. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβεβληθέντων στον υπάλληλο του Δήμου Σταύρο Ιωαννίδη.
 7. Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων του Δήμου-ακτοπλοϊκά εισιτήρια σύμφωνα με την 1η εισηγητική της Οικ. Υπηρεσίας και την σχετική Απόφαση της Ο.Ε.
 8. Κανονιστική απόφαση για την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην παραλία του Σαρακήνικου την καλοκαιρινή περίοδο. Ωράριο τροφοδοσίας καταστημάτων. Ασφαλής πρόσβαση πεζών.

 

Η πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

20150228_130317

Μ. Στεφανάκη

 

 • Η παρούσα πρόσκληση συνοδευόμενη με ενημερωτικό σημείωμα για τα θέματα Η.Δ.

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ_04_07_2015

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

 • Τα απαραίτητα έγγραφα (ανά θέμα) υπάρχουν στο δημοτικό κατάστημα όπου μπορείτε να λάβετε γνώση και να παραλάβετε την παρούσα πρόσκληση.
 • Τα απαραίτητα έγγραφα (ανά θέμα) ψηφιακά, έχουν αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)
 • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί έγκαιρα sms.  

 

 

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Oικονομικής Επιτροπής για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Ταχ. Δ/νση : Γαύδος

Ταχ. Κώδικας : 73001                                               ΓΑΥΔΟΣ 23/06/2015

Τηλέφωνα : 2823041101                                           ΑΡ.ΠΡΩΤ. 452                               Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

GavdosPro

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του  Oικονομικής Επιτροπής για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 29/06/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα  18.15 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της       ημερήσιας διάταξης:

1) Απευθείας ανάθεση ΜΠΕ δρόμου Καστρί – Ελικοδρόμιο

2) Απευθείας ανάθεση σύνταξης μελέτης Καστρί – Ελικοδρόμιο

3) Απευθείας ανάθεση Τσιμεντόστρωσης δρόμων ΔΕΗ-Μετοχι

4) Τροποποίηση Προϋπολογισμού

5) Ψήφιση Πίστωση

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

 

 

 

.

 

 

 

 

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τακτική συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Γαύδος 24-06-2015

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 452

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τακτική συνεδρίαση

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου (Ταχ. Δ/νση:Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 29/06/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σύμφωνα με την 1η εισηγητική της Οικ. Υπηρεσίας και την σχετική Απόφαση της Ο.Ε.
 2. Έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την τελική διάθεση των δημοτικών στερεών αποβλήτων του δήμου Γαύδου για το έτος 2015. Ορισμός δύο εκπροσώπων.
 3. Παράταση έργου «Αντικατάσταση γεώτρησης Λιβανέ»
 4. Εκλογή ενός εκπροσώπου για τη σύσταση του ΦΟΔΣΑ Κρήτης (Περιφεριεακός σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης) (ΦΕΚ1908Β΄/15-5-2012).
 5. Τουριστική Προβολή Δήμου. Προτάσεις για Δράσεις.
 6. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβεβληθέντων από τη ΔΟΥ Χανίων στον υπάλληλο του Δήμου Σταύρο Ιωαννίδη.
 7. Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων του Δήμου-ακτοπλοϊκά εισιτήρια σύμφωνα με την 1η εισηγητική της Οικ. Υπηρεσίας και την σχετική Απόφαση της Ο.Ε.

 

Η πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ. Στεφανάκη

AI_GIANNIS_KEDRES02

 Η παρούσα πρόσκληση συνοδευόμενη με ενημερωτικό σημείωμα για τα θέματα Η.Δ.

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ_29_06_2015

 

 • Τα απαραίτητα έγγραφα (ανά θέμα) υπάρχουν στο δημοτικό κατάστημα όπου μπορείτε να λάβετε γνώση και να παραλάβετε την παρούσα πρόσκληση.
 • Τα απαραίτητα έγγραφα (ανά θέμα) ψηφιακά, έχουν αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)
 • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί έγκαιρα sms.

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Oικονομικής Επιτροπής για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Ταχ. Δ/νση : Γαύδος

Ταχ. Κώδικας : 73001                                               ΓΑΥΔΟΣ 19/06/2015

Τηλέφωνα : 2823041101                                           ΑΡ.ΠΡΩΤ. 446                               Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της  Oικονομικής Επιτροπής για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.         anatoli

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 23/06/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα       10.00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1) Τροποποίηση προϋπολογισμού .

 2) Ψήφιση πίστωσης .

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

 

 

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τακτική συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Γαύδος 12-06-2012

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 412

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τακτική συνεδρίαση

10419418_10153340376866520_825284711121726295_n

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου (Ταχ. Δ/νση:Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 16/06/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την τελική διάθεση των δημοτικών στερεών αποβλήτων του δήμου Γαύδου για το έτος 2015.
 2. Εκλογή ενός εκπροσώπου για τη σύσταση του ΦΟΔΣΑ Κρήτης (Περιφεριεακός σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης) (ΦΕΚ1908Β΄/15-5-2012).
 3. Αυθαίρετη κατασκευή και κατάληψη   κοινόχρηστου χώρου στην Καραβέ. Λήψη απόφασης για ενέργειες του Δημοτικού Συμβουλίου.
 4. Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση.
 5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού:  Θαλάσσιες μεταφορές.
 6. Διαφημιστικές δράσεις του δήμου.

 

 

Η πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ. Στεφανάκη

Η παρούσα πρόσκληση συνοδευόμενη με:

Ενημερωτικό σημείωμα για τα θέματα Η.Δ.

θα βρίσκεται: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)