Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Τελευταία

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Λαμπάκης Ευστράτιος

Ταχ. Δ/νση : Γαύδο6

Ταχ. Κώδικας : 73001                                                                ΓΑΥΔΟΣ 31/07/2014

Τηλέφωνα : 2823041101                                                           ΑΡ.ΠΡΤ.1202 .                       Fax : 2823041101

e-mail : dimarxio@gmail.com

 

HPIM1156

 

   ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων. (Α΄ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)                                            

 Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 05/08/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30 πμ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης :

 

  • Βεβαιωτικοί κατάλογοι
  • Ορισμός μελών επιτροπών .
  • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής έργου «Ύδρευση » (ΚΑΛΟΓΡΙΔΗ Ε. – ΒΑΟΝΑΚΗ Μ.)
  • Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιία Δήμου Γαύδου» Β΄ ΦΑΣΗ
  • Άρδευση – Ύδρευση δήμου Γαύδου – Εκκρεμότητες.
  • Τουριστική προβολή 2014 .
  • Προβλήματα στο νησί .

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων ( Β ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)                                                          

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 05/08/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 πμ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :                                                                                                              

  • Απολογισμός

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων ( Γ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ)                                                          

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 05/08/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.30 πμ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :                                                                                                              

  • Απολογισμός Πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής για το έτος 2013.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΣΑΜΑΤΑ-ΔΑΜΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

 

 

 

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: Αποκατάσταση τομής Κονσολα –Αγ. Ιωαννης

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Λαμπάκης Ευστράτιος

Ταχ. Δ/νση : Γαύδος

Ταχ. Κώδικας : 73001

Τηλέφωνα : 2823041101

Fax : 2823041101

e-mail : dimarxio@gmail.com

 

 

Γαύδος: 7-7-2014

Αρ. Πρωτ.:1074

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του       έργου: Αποκατάσταση  τομής Κονσολα –Αγ. Ιωαννης

 SANYO DIGITAL CAMERA

Ο Δήμος Γαύδου ανακοινώνει ότι, προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση τομής Κόνσολα-Αγ. Ιωάννης προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα συμμετοχής ήτοι είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ η στα Νομαρχιακά μητρώα κατηγορίας οδοποιίας, να καταθέσουν εντός τεσσάρων ημερών την προσφορά τους στα γραφεία του δήμου τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2823041101 και 2823043024.

Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ