Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Τελευταία

Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής & μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τακτική συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Γαύδος 26-11-2014

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ.:1721

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τακτική συνεδρίαση

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου (Ταχ. Δ/νση:Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 29/11/2014, ημέρα Σάββατο και ώρα 16:00,  σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα ημερησίας διάταξης.

 1. Εκλογή αντιπροέδρου οικονομικής επιτροπής
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού σύμφωνα με εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας.
 3. Παράσταση του Δήμου την 9-12-2014 στην Αθήνα στην εκδίκαση της ένστασης του κ. Μπικογιαννάκη κατά της 330/2014 απόφασης οικονομικής επιθεώρησης Κρήτης στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
 4. Παράσταση δήμου στην εκδίκαση της υπόθεσης παραποίησης εγγράφου του Παρακαταθηκών και Δανείων την 27-1-2015 στα Χανιά.

 

 

 

Η πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Ε. Καλλίνικου

ai giannis street

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τακτική συνεδρίαση

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου (Ταχ. Δ/νση:Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 30/11/2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα ημερησίας διάταξης.

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σύμφωνα με απόφαση της οικονομικής επιτροπής
 2. Αποδοχή παραχώρησης έκτασης από Νικόλαο Λαμπάκη στη θέση «Σγουδιανά» και Λίλιαν Στεφανάκη στη θέση «Άνω Θεορίνη» έκταση για διάνοιξη γεώτρησης.
 3. Συγκέντρωση παρατηρήσεων-διορθώσεων, συζήτηση του σχεδίου κανονισμού καθαριότητας και ψήφισή του.
 4. Σύνταξη τεχνικού προγράμματος 2015.
 5. Ορισμός Επιτροπής ΕΚΠΟΤΑ.
 6. Ενημέρωση για αίτημα του Δήμου στο Υπουργείο Εσωτερικών για έκτακτη χρηματοδότηση για το κόστος μεταφοράς αποβλήτων στα Χανιά με στόχο το άμεσο κλείσιμοο του ΧΑΔΑ.
 1. Απόφαση για σύσταση τριμελούς επιτροπής κατάρτησης ετησίου μητρώου αρρένων σύμφωνα με το άρθρο 18 του 2119/93 και την υπ΄αριθμ. Φ.127080/56763/43/14-12/2014 του υπ. Εσωτερικών.
 2. Ενημέρωση από τη δήμαρχο για εξωτερικούς συνεργάτες του Δήμου (alfaware κ.λπ.)
 3. Αναφορά του κ. Μπικογιαννάκη

 

Η πρόεδρος

Του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ. Στεφανάκη

 

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΨΕΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Γαύδος 24-11-2014

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                              Αρ. Πρωτ.: 1707/24.11.2014

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΣ

1)ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ

2)ΔΗΜΟΤΕΣ ΓΑΥΔΟΥ

HPIM2923

Εν όψει της επόμενης τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ. (πιθανή ημερομηνία 3-12-2014), όπου στα θέματα ημερήσιας διάταξης θα συμπεριλαμβάνεται  η σύνταξη του τεχνικού προγράμματος του δήμου, καλείστε να προετοιμάσετε και να καταθέσετε τις απόψεις και τις προτάσεις σας πάνω στο θέμα, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος του προϋπολογισμού και τις δυνατότητες του δήμου. Θεωρούμε σκόπιμο, επ΄ευκαιρίας, να συγκεντρωθούν και να συζητηθούν  προτάσεις οι οποίες, αν και δεν θα είναι άμεσα υλοποιήσιμες, θα μπορέσουν να αποτελέσουν μια δεξαμενή προτάσεων-έργων, που μετά την ωρίμανσή τους θα μπορούμε να διεκδικήσουμε χρηματότηση για την υλοποίησή τους.

Επιπλέον, θα συγκεντρωθούν και θα συζητηθούν οι προτάσεις, παρατηρήσεις, διορθώσεις σχετικά με τους κανονισμούς καθαριότητας και λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου  ώστε να προχωρήσουμε στη ψήφισή τους.

Τέλος, οποιαδήποτε θέματα  θα θέλατε να συμπεριληφθούν στην ημερήσια διάταξη, παρακαλώ όπως γνωστοποιηθούν έγκαιρα (έως την 26-11-2014) είτε με την  κατάθεση αιτήματος αυτοπροσώπως στο δημοτικό κατάστημα είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη ηλεκτρονική διεύθυνση του δήμου   dimarxio@gmail.com (με κοινοποίηση στην ηλεκτρονική διεύθυνση lilian.stefanaki@gmail.com) ή τηλεφωνικά στο 6945100393 ή μέσω fax στον αριθμό 2823041101 ή 2821053963.

Για την ακριβή ημερομηνία και ώρα διενέργειας της συνεδρίασης του Δ.Σ. καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα ακολουθήσει πρόσκληση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 95 του Ν.3463/2006.

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση επικοινωνείστε με τους παραπάνω τρόπους.

Το παρόν έγγραφο βρίσκεται αναρτημένο στον πίνακα ανακοινώσεων και στην ιστοσελίδα του Δήμου Γαύδου.

Η πρόεδρος του Δ.Σ.

Λίλιαν Στεφανάκη