Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Τελευταία

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για έκτακτη συνεδρίαση10/10/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Γαύδος 9-10-2014

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                     Αρ. Πρωτ.:1547

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

20140928_074535

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για έκτακτη συνεδρίαση

 

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου (Ταχ. Δ/νση:Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 10/10/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 για τη διεξαγωγή έκτακτης συνεδρίασης  λόγω του υπ΄αριθμ. 1543/8-10-2014 αιτήματος του συνόλου των μελών της μειοψηφίας.

 

 

 

Η πρόεδρος

 του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Μ. Στεφανάκη

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τακτική συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Γαύδος 2-10-2014

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                     Αρ. Πρωτ.:1486

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

20130902_063637

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τακτική συνεδρίαση

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου (Ταχ. Δ/νση:Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 06/10/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00, για το εξής θέμα ημερησίας διάταξης:

1)Έγκριση Σύμβασης Διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Γαύδου, Δήμου Κανδάνου-Σελίνου και Δήμο Χανίων για την εξυπηρέτηση της Ταμειακής Υπηρεσίας του Δήμου Γαύδου  σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 13797/30-9-2014 Διαπιστωτική Πράξη του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

 

 Η πρόεδρος

 του Δημοτικού Συμβουλίου

 Μ. Στεφανάκη