Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Τελευταία

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τακτική συνεδρίαση

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου (Ταχ. Δ/νση:Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 09/08/2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση διενέργειας προμηθειών  σύμφωνα με την απόφαση ψήφισης πιστώσης  της Οικονομικής Επιτροπής(7/2015) .

 

Η πρόεδροςτου Δημοτικού Συμβουλίου

Μ. Στεφανάκη

GavdosPro

 Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

 • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Δ.Σ Γαύδου, κατά πλειοψηφία, καταγγέλλει το περιστατικό που συνέβη χθες 3-7-2015 στο λιμάνι Καραβέ.

Θεωρώντας ότι η άσκηση βίας αποτελεί κατάφορη παραβίαση  ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταδικάζουμε τη χθεσινή ενέργεια, όπου πολίτης χειροδίκησε κατά της δημάρχου.

Κυρίως, όταν η βία ασκείται κατά γυναικών αποτελεί επαίσχυντη ενέργεια.

Επιπλέον, πέρα από το αξιόποινο, η χρήση βίας εναντίον θεσμικού οργάνου αποτελεί υποβάθμιση και υπονόμευση των θεσμών.

Τέλος, τέτοιου είδους ενέργειες δεν προάγουν τον τουρισμό στο νησί που αποτελεί τον σημαντικότερο πόρο επιβίωσης των κατοίκων αλλά ούτε την ανάπτυξη του νησιού.

bully

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΑΥΔΟΥ

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για έκτακτη συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Γαύδος 04-07-2015

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ.:

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για έκτακτη συνεδρίαση

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου (Ταχ. Δ/νση:Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 06/07/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

11014652_10153340377901520_2220949362988251780_n

 1. Τουριστική Προβολή Δήμου. Προτάσεις για Δράσεις.

Η οικονομία του Δήμου Γαύδου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στον τουρισμό. Δεδομένου ότι η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει ο δήμος Γαύδου θα πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες και υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη να συζητηθεί το θέμα άμεσα.

 

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μ. Στεφανάκη

 Η παρούσα πρόσκληση συνοδευόμενη με ενημερωτικό σημείωμα για τα θέματα Η.Δ.

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

 • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Oικονομικής Επιτροπής για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Ταχ. Δ/νση : Γαύδος

Ταχ. Κώδικας : 73001                                               ΓΑΥΔΟΣ 30/06/2015

Τηλέφωνα : 2823041101                                           ΑΡ.ΠΡΩΤ. 474                               Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του  Oικονομικής Επιτροπής για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.          GavdosPro

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 4/07/2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1) Απευθείας ανάθεση ΜΠΕ δρόμου Καστρί – Ελικοδρόμιο

2) Απευθείας ανάθεση σύνταξης μελέτης Καστρί – Ελικοδρόμιο

3) Απευθείας ανάθεση Τσιμεντόστρωσης δρόμων ΔΕΗ-Μετοχι

4) Τροποποίηση Προϋπολογισμού

5) Ψήφιση Πίστωσης

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙA

 

 

 

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τακτική συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                   Γαύδος 30-06-2015

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ.: 473

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τακτική συνεδρίαση

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου (Ταχ. Δ/νση:Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 04/07/2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού σύμφωνα με την 1η εισηγητική της Οικ. Υπηρεσίας και την σχετική Απόφαση της Ο.Ε.
 2. Έγκριση του Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την τελική διάθεση των δημοτικών στερεών αποβλήτων του δήμου Γαύδου για το έτος 2015. Ορισμός δύο εκπροσώπων.
 3. Παράταση έργου «Αντικατάσταση γεώτρησης Λιβανέ»
 4. Εκλογή ενός εκπροσώπου για τη σύσταση του ΦΟΔΣΑ Κρήτης (Περιφεριεακός σύνδεσμος Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης) (ΦΕΚ1908Β΄/15-5-2012).
 5. Τουριστική Προβολή Δήμου. Προτάσεις για Δράσεις.
 6. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβεβληθέντων στον υπάλληλο του Δήμου Σταύρο Ιωαννίδη.
 7. Έξοδα κίνησης μεταφορικών μέσων του Δήμου-ακτοπλοϊκά εισιτήρια σύμφωνα με την 1η εισηγητική της Οικ. Υπηρεσίας και την σχετική Απόφαση της Ο.Ε.
 8. Κανονιστική απόφαση για την απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων στην παραλία του Σαρακήνικου την καλοκαιρινή περίοδο. Ωράριο τροφοδοσίας καταστημάτων. Ασφαλής πρόσβαση πεζών.

 

Η πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

 

20150228_130317

Μ. Στεφανάκη

 

 • Η παρούσα πρόσκληση συνοδευόμενη με ενημερωτικό σημείωμα για τα θέματα Η.Δ.

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ_04_07_2015

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

 • Τα απαραίτητα έγγραφα (ανά θέμα) υπάρχουν στο δημοτικό κατάστημα όπου μπορείτε να λάβετε γνώση και να παραλάβετε την παρούσα πρόσκληση.
 • Τα απαραίτητα έγγραφα (ανά θέμα) ψηφιακά, έχουν αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)
 • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί έγκαιρα sms.