Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Τελευταία

Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΕΕΠΚ) έχει ως στόχο να ενθαρρύνει περισσότερα άτομα να ανακαλύψουν και να ενστερνιστούν την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης, και να ενισχύσει την αίσθησή τους ότι ανήκουν σε έναν κοινό ευρωπαϊκό χώρο.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων ολοκληρώνει τις εκδηλώσεις εορτασμού αφιερωμένες στη νήσο Γαύδο, το νοτιότερο σημείο της Ευρώπης, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018 με την ημερίδα Η Γαύδος και τα μνημεία της που διοργανώνει σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018, στις 17.30, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

«Η Γαύδος και τα μνημεία της»

Παρασκευή, 07 Δεκεμβρίου 2018

Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, Χάληδων 28

αφισα ημερίδας τελική1

17:30  Χαιρετισμοί

 

17.45   Αρχαιολογικές έρευνες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χανίων στη

Γαύδο

Π. Δροσινού, Αρχαιολόγος, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

 

18.00   Αρχαίες αγροτικές εγκαταστάσεις και αξιοποίηση υδάτινων

πόρων

Γ. Χριστοδουλάκος, Αρχιτέκτων, Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων

 

18.15  Συγκριτική στατιστική μελέτη των λιθοτεχνιών της Γαύδου

Δρ Χ. Ματζάνας, Αρχαιολόγος, Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας

 

18.30  Τα μνημεία της Γαύδου μέσα από το έργο του Πανεπιστημίου

Κρήτης

Κ. Κόπακα, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

18.45  Τα μετόχια της Γαύδου. Μια κοινωνική ανθρωπολογική

προσέγγιση

Γ. Νικολακάκης, Αν. καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

 

Η προσωπική έκδοση είναι συμβατή με πολλές μορφές εγγράφων, έχει μικρό μέγεθος και είναι δωρεάν για πάντα. Αποκτήστε την εδώ: https://www.wps.com/email-dl

Ορθή επανάληψη πρόσκλησης 17ης συνεδρίασης Δήμου Γαύδου Αρ. Πρωτ. 577

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 26-11-2018

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 577

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ  Τα μέλη του Δ.Σ.

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 30η  του μηνός Νοεμβρίου  2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ :

 

  1. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσία Συντήρησης εφαρμογών λογισμικού του Δήμου για το έτος 2018 » όπως συντάχθηκε με την από 6/11/2018 βεβαίωση της επιτροπής παραλαβής Δήμου Γαύδου.
  2. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασία συλλογής – μεταφοράς αδρανών» όπως συντάχθηκε με τις  από 19, 23 & 26/11/2018 βεβαιώσεις της επιτροπής παραλαβής του Δήμου.
  3. Δεύτερη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Γαύδου.
  4. Παραχώρηση του οδοντριατρικου εξοπλισμού στην ΔΥΠΕ Κρήτης.
  5. Τροποποίηση ΟΠΔ.

εισήγηση 2η αναμόρφωση 2018 (1)

ΟΠΔ 2018

οδοντιατρικός εξοπλισμός

Εισήγηση ΠΟΥ για αναμόρφωση ΟΠΔ 2018

Εισηγηση 17-2018 (1)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία

 

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 10η συνεδρίαση Αρ.Πρωτ. 578

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Γαύδος 26/11/2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Αρ.Πρωτ. 578

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

                               

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 10η συνεδρίαση.

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), την 30/11/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:45, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ 1:  Τροποποίηση Προϋπολογισμού

 

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Καλλίνικου Ευαγγελία

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Αρ. Πρωτ. 577

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 26-11-2018

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ. 577

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 30η  του μηνός Νοεμβρίου  2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ :

 

  1. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Υπηρεσία Συντήρησης εφαρμογών λογισμικού του Δήμου για το έτος 2018 » όπως συντάχθηκε με την από 6/11/2018 βεβαίωση της επιτροπής παραλαβής Δήμου Γαύδου.
  2. Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας «Εργασία συλλογής – μεταφοράς αδρανών» όπως συντάχθηκε με τις  από 19, 23 & 26/11/2018 βεβαιώσεις της επιτροπής παραλαβής του Δήμου.
  3. Δεύτερη Αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2018 του Δήμου Γαύδου.
  4. Παραχώρηση του οδοντριατρικου εξοπλισμού στην ΔΥΠΕ Κρήτης.

εισήγηση 2η αναμόρφωση 2018

Εισηγηση 17-2018

οδοντιατρικός εξοπλισμός

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία

Η δημοτική αρχή του δήμου Γαύδου θα ήθελε να ευχαριστήσει τους γιατρούς..

Η δημοτική αρχή του δήμου Γαύδου θα ήθελε να ευχαριστήσει τους γιατρούς: Αγαπίου Δημήτρη, Γενικό Γιατρό

Καββάλος Μανώλης, Οδοντίατρος

Αθανάσουλα Ελένη, Αγροτική Γιατρός στο αγροτικό ιατρείο Γαύδου

Οι οποίοι βρέθηκαν στο νησί μας και έκαναν μια καταγραφή των προβλημάτων και ιστορικών υγείας των κατοίκων μας, προετοιμάζοντας την αποστολή ομάδας γιατρών πολλών ειδικοτήτων, οι οποίοι θα εξετάσουν και θα δώσουν την δυνατότητα στους κατοίκους του νησιού να έχουν ένα πλήρη έλεγχο υγείας.

Θα θέλαμε ιδιαιτέρως να ευχαριστήσουμε τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη για την εντυπωσιακά άμεση ανταπόκριση του στο αίτημά μας.

 

Εν αναμονή της επίσκεψής σας

 

Η Δήμαρχος

Καλλίνικου Γκέλη