Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Τελευταία

Πρόσκληση Οικ. Επ.9_2018

Πρόσκληση Οικ. Επ.9_2018

Ορθή επανάληψη της πρόσκλησης του 13ου έκτακτου ΔΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 06-09-2018

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ.405 /06-09-2018

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Εκτάκτου Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

 

Μετά από αίτημα της δημάρχου για σύγκληση έκτακτου δημοτικού συμβουλίου, καλείστε  να  προσέλθετε  στην έκτακτη συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 7η  του μηνός Σεπτεμβρίου  2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στο  κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ :  

 

  1. Εγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της υπηρεσίας τουριστικής προβολής του Δήμου μέσω ραδιοφωνικής διαφήμισης και δημιουργία 4ων σπότ από τον κο Τζουνάρα Βασίλειο. 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ Κατράκη Μαρία

Πρόσκληση σύγκλησης Εκτάκτου Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 06-09-2018

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ.405 /06-09-2018

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ

Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Εκτάκτου Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

Μετά από αίτημα της δημάρχου για σύγκληση έκτακτου δημοτικού συμβουλίου, καλείστε  να  προσέλθετε  στην έκτακτη συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 7η  του μηνός Σεπτεμβρίου  2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στο  κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑ :  

 

  1. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΑ ΣΠΟΤ
  2. τιμ τζουναρας σποτ
  3. ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ_Ραδιοφωνικά σποτ_signed_ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΕΟΤ

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Κατράκη Μαρία

Σνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου Αρ. Πρωτ.388 /30-08-2018  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 30-08-2018

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                   Αρ. Πρωτ.388 /30-08-2018

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

ΠΡΟΣ Τα μέλη του Δ.Σ.

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 3η  του μηνός Σεπτεμβρίου  2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30π.μ.  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ :  

 

  1. Συμμετοχή του Δήμου  μας στο αρχικό πιλοτικό δίκτυο των «Πόλεων που Μαθαίνουν». Προγραμματική Σύμβαση με τίτλο: «ΚΡΗΤΗ – ΕΥΡΩΠΗ: το δημιουργικό νησί που μαθαίνει δια βίου».
  2. Τροποποίηση προϋπολογισμού.
  3. Παραλαβή του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ που πραγματοποιήθηκε από τον Τζουνάρα Βασίλειο – Ραδιοφωνικός σταθμός – Υπηρεσίες Ιντερνετ & Διαφήμισης.
  4. Συγκρότηση Επιτροπής Απογραφής Έναρξης.

 

1tropopoiisiproupologismou

unnamed-file.docx

Προσχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης για αποστολή στους Δήμους

Συγκρότηση Επιτροπής Απογραφής

 

 

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ

Κατράκη Μαρία

 

Ορθή επανάληψη της πρόσκλησης ως προς την ημέρα της συνεδρίασης, από Παρασκευή σε Σάββατο την ίδια ώρα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γαύδος 27/8/2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 387

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

ΘΕΜΑ:  Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την 8η   έκτακτη συνεδρίαση.

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), την 31/7/2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1: Συζήτηση και ψήφιση πρότασης για την 1η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Δήμου Γαύδου του έτους 2018

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Καλλίνικου Ευαγγελία