Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Τελευταία

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την πρώτη 1η έκτακτη συνεδρίαση .

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 13/01/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερο θέματα της ημερήσιας διάταξης:

20140928_074535

 1. Ανατροπή και αντιλογισμών των αναλήψεων υποχρεώσεων σύμφωνα με τους κάτωθι πίνακες.

Σύμφωνα με τις διατάξεις αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλο ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο (ματαίωση πραγματοποίησης της δαπάνης, δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λπ.), ανατρέπονται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, με σχετική ανακλητική απόφαση του Διατάκτη. Στη συνέχεια, με αρνητικές εγγραφές τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις.

Για αυτό παρακαλώ να εισηγηθείτε:

Την ανατροπή και τον αντιλογισμό όλων των αναλήψεων υποχρεώσεων σύμφωνα με τους συνημμένους πίνακες.

 

«Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Γαύδος 09-01-2017

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                         Αρ. Πρωτ.:03

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ20160419_135811

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

ΣΧΕΤ:1)η υπ΄αριθμ.40/2016 απόφαση Ο.Ε

2)η υπ΄αριθμ. 41/2016 απόφαση Ο.Ε.

3)η υπ΄αριθμ. 987/3-12-2015  τεχνική έκθεση του Δήμου Γαύδου

4) η υπ΄αριθμ.989/ 3-12-2015  τεχνική έκθεση του Δήμου Γαύδου

5) η υπ΄αριθμ. 988/3-12-2015  τεχνική έκθεση του Δήμου Γαύδου

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος τη 14η  του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ  2017, ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και  ώρα 11:00  για  τη  συζήτηση  και  λήψη αποφάσεων στα  κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: Απολογισμός 2014 (σχετ.1)

ΘΕΜΑ 2ο:Απολογισμός 2015  (σχετ.2)

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης για τις εργασίες «Απρόβλεπτες ζημιές στις ομβριοπλατείες και δεξαμενές» (σχετ.3)

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης για τις εργασίες «Λιθεπένδυση τοιχίων» (σχετ.4)

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση Τεχνικής Έκθεσης για τις εργασίες «Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών Κτιρίων» (σχετ.5)

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος 2017

 

ΘΕΜΑ 1:Επισυνάπτονται το σχετ.1 και οι πίνακες Εσόδων-Δαπανών 2014

apofasi-40-_-apologismos-2014 analitika-esoda-2014-apologismos %ce%b3%ce%b1%cf%85%ce%b4%ce%bf%cf%83-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb-%ce%b5%ce%be%ce%bf%ce%b4%ce%b1-2014

ΘΕΜΑ 2: Επισυνάπτονται το σχετικό 2 και οι πίνακες Εσόδων-Δαπανών 2015

apofasi-41_apologismos-2015 %ce%b3%ce%b1%cf%85%ce%b4%ce%bf%cf%83-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb-%ce%b5%cf%83%ce%bf%ce%b4%ce%b1-2015 %ce%b3%ce%b1%cf%85%ce%b4%ce%bf%cf%83-%ce%b1%cf%80%ce%bf%ce%bb-%ce%b5%ce%be%ce%bf%ce%b4%ce%b1-2015

ΘΕΜΑ 3:Επισυνάπτεται το σχετικό 3 & 4 & 5 & 6

.%cf%84%ce%b5-%cf%83%cf%85%ce%bd%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%cf%84%ce%b9%cf%81%ce%af%cf%89%ce%bd %cf%84%ce%b5-%ce%bb%ce%b9%ce%b8%ce%b5%cf%80%ce%b5%ce%bd%ce%b4%cf%85%cf%83%ce%b7 %cf%84%ce%b5-%ce%b1%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b2%ce%bb%ce%b5%cf%80%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%b6%ce%b7%ce%bc%ce%b9%ce%b5%cf%82-%cf%83%cf%84%ce%b9%cf%82-%ce%bf%ce%bc%ce%b2%cf%81%ce%b9%ce%bf%ce%b4%ce%b5%ce%be

ΘΕΜΑ 6: Επισυνάπτονται α)προτάσεις μειοψηφίας β) εισήγηση δημοτικής αρχής

%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%84%ce%b1%cf%83%ce%b5%ce%b9%cf%83-%ce%bc%ce%b5%ce%b9%ce%bf%cf%88%ce%b7%cf%86%ce%b9%ce%b1%cf%83-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%bf-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%bf-%cf%80

 

Eισήγηση της δημοτικής αρχής για το τεχνικό πρόγραμμα 2017.

%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b7%ce%b3%ce%b7%cf%83%ce%b7-%ce%b4%ce%b7%ce%bc-%ce%b1%cf%81%cf%87%ce%b7%cf%83-%ce%b3%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd-%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%ce%b1_

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Λ.Στεφανάκη

 

Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

 • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε έκτρακτη συνεδρίαση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Γαύδος                                 29/12/2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Αρ.Πρωτ.             534

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε έκτρακτη συνεδρίαση.

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 29/12/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:00, σε έκτακτη Οικονομική Επιτροπή, καθώς η προθεσμία για την πληρωμή τελών κυκλοφορίας των οχημάτων του δήμου είναι μέχρι 31/12/2016 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατώτερο θέματα της ημερήσιας διάταξης:xioni_18

 

 • Τη δέσμευση πίστωσης ύψους Δύο Χιλ. ευρώ (2.000,00 €) σε βάρος του ΚΑ 10-6322.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ – ΠΑΥ 123
 • Τη δέσμευση πίστωσης ύψους Εκατόν Πέντε ευρώ (105,00 €) σε βάρος του ΚΑ 10-6321.001 του προϋπολογισμού οικονομικούέτους 2016 για ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΥ 7770 ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ
 • Ένταλμα προπληρωμής για την πληρωμή των κάτωθι τελών κυκκλοφορίας που πρέπει να πληρωθούν γιατί αλλιώς διπλασιάζεται…

ΚΗΙ2401 = 600

ΚΗΙ2429 = 600

ΚΗΥ4873 =105

ΚΗΥ4878= 210

ΚΗΥ7760=300

ΚΗΥ7769=105

ΚΗΥ7770=105

 

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Καλλίνικου Ευαγγελία

 

 

 

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                            Γαύδος 2/12/2016                            2/12/2016

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ                                                          Αρ.Πρωτ.             480

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΤΗΛ: 28230 41101

ΦΑΞ: 28230 41101

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

 GavdosPro

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 7/12/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερο θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 • Τη δέσμευση πίστωσης ύψους Τέσσερεις Χιλ. ευρώ (4.000,00 €) σε βάρος του ΚΑ 25-6262.002 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για ΣΑΤΑ 2016-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΟΥΛΕΡΙΝΑ-ΚΑΒΟΥΣΙ.
 • Τη δέσμευση πίστωσης ύψους Πέντε Χιλ. ευρώ (5.000,00 €) σε βάρος του ΚΑ 30-6262.004 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για ΠΥΡ/ΣΙΑ 2016:ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟΥ.
 • Τη δέσμευση πίστωσης ύψους Επτά Χιλ. ευρώ (7.000,00 €) σε βάρος του ΚΑ 30-6262.005 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για ΑΠΟΚ/ΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΦΩΚΙΑ-ΆΗ ΓΙΑΝΝΗΣ.
 • Τη δέσμευση πίστωσης ύψους Επτά Χιλ. ευρώ (7.000,00 €) σε βάρος του ΚΑ 30-6262.006 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για ΠΥΡ/ΣΙΑ 2014-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ.
 • Τη δέσμευση πίστωσης ύψους Πέντε Χιλ. ευρώ (5.000,00 €) σε βάρος του ΚΑ 30-6262.007 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 ΓΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ CONTAINERS ΓΙΑ ΤΟ ΣΜΑΥ ΔΗΜΟΥ ΓΑΥΔΟΥ.
 • Τη δέσμευση πίστωσης ύψους Πέντε Χιλ. Εξακόσια Πενήντα ευρώ (5.650,00 €) σε βάρος του ΚΑ 10-6641.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
 • Τη δέσμευση πίστωσης ύψους Πέντε Χιλ. Επτακόσια Εννέα κόμμα Πενήντα Τέσσερα ευρώ (5.709,54 €) σε βάρος του ΚΑ 30-6641.001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.
 • Την ψήφιση του απολογισμού Δήμου Γαύδου, του οικονομικού έτους 2014
 • Την ψήφιση του απολογισμού Δήμου Γαύδου, του οικονομικού έτους 2015

 

 

Η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Δήμαρχος Γαύδου

Ευαγγελία Καλλίνικού

 

&ΓΑΥΔΟΣ ΑΠΟΛ ΕΞΟΔΑ 2014 (1)

&ΓΑΥΔΟΣ ΑΠΟΛ ΕΞΟΔΑ 2014

&ΓΑΥΔΟΣ ΑΠΟΛ ΕΞΟΔΑ 2015

&ΓΑΥΔΟΣ ΑΠΟΛ ΕΣΟΔΑ 2015_1

Νεες ΠΑΥ προς ψήφιση

pay-116

pay-117

pay-118

pay-119

pay-120

pay-121

pay-122

 

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Γαύδος 17-11-2016

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                        Αρ. Πρωτ.:455

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

ω_ω_Όίω-ίΌ-ίω_ω______-_-_ω____Έ_

 

ΣΧΕΤ:1)η 31/2016 Απόφαση της Ο.Ε.

2)η 32/2016 απόφαση της Ο.Ε.

3)η με αρ.πρωτ. 422/2-11-2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στην τακτική συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 26η  του μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016, ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ και  ώρα 16:00  για  τη  συζήτηση  και  λήψη απόφασης στο  κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

-Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016.

-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2016

3 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Επισυνάπτεται το σχετ.3.

Τα  σχετ. 1 και 2  θα σας αποσταλούν ηλεκτρονικά μόλις καθαρογραφούν.

(Για ενημέρωσή σας, η αναμόρφωση του προϋπολογισμού που εισηγείται η Ο.Ε. ταυτίζεται με της Ο.Υ.).  

 

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Λ.Στεφανάκη

 

Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

 • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.