Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Τελευταία

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

                                                                                     ΓΑΥΔΟΣ 20/10/2016

Τηλέφωνα : 2823041101                                           αρ.πρ. 384

Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.            20q0ryb                                                                                                                                                                                                         Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.    Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 24/10/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερο θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. ανάληψη δαπάνης
  2. ένταλμα προπληρωμής σύνδεση αντλιοστασίου σχολείο ποσό 1714.66
  3. ένταλμα προπληρωμής σύνδεση ΔΕΗ στον οικισμό Άμπελο ποσό 293,07
  4. ένταλμα προπληρωμής σύνδεση ΔΕΗ στον οικισμό Καστρί ποσό 293,07
  5. ένταλμα προπληρωμής σύνδεση ΔΕΗ στον οικισμό Βατσιανά ποσό 293,07
  6. Τροποποίηση Προϋπολογισμού
  7. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος

 

Σχετ. η από 383-19/10/2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας  και η με ΑΔΑ:ΨΣΛ3465ΦΘΕ-ΑΟΘ απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών

ΈΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΕΣ

Αναμόρφωση Κ.Α Εσόδων-Εξόδων-προϋπολογισμού έτους 2016 του Δήμου Γαύδου-Τροττοττοίηση Τεχνικού προγράμματος Δήμου Γαύδου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

καλλίνικου ευαγγελία

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Γαύδος 08-10-2016

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                        Αρ. Πρωτ.:348

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

cropped-ezgif-com-gif-maker.gif

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

ΣΧΕΤ:1)η από 3/10/2016 εισήγηση της Ο.Υ.

2)η από 8/10/2016 απόφαση της Ο.Ε.(10η/2016)

 

Καλείστε  να  προσέλθετε  στη τακτική συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος τη 12η  του μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και  ώρα 13:15  για  τη  συζήτηση  και  λήψη απόφασης στο  κάτωθι θέμα της ημερήσιας διάταξης:

-Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2016.

Επισυνάπτεται το σχετ.1.

Το  σχετ. 2  θα σας αποσταλεί ηλεκτρονικά μόλις καθαρογραφεί.(για ενημέρωσή σας, η αναμόρφωση που εισηγείται η Ο.Ε. ταυτίζεται με της Ο.Υ.)

 ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΙΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Λ.Στεφανάκη

 

Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)

  • Για την διενέργεια συνεδρίασης Δ.Σ. σας έχει αποσταλεί sms.

 

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

                                                                                     ΓΑΥΔΟΣ 5/10/2016

Τηλέφωνα : 2823041101                                           αρ.πρ. 346

Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

20160419_135811

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.                                                                                                                                                                                                                    Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.    Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 8/10/2016, ημέρα Σάββατο και ώρα 12:00, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατώτερο θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Τροποποίηση Προϋπολογισμού

Σχετ. η από 3/10/2016 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ευαγγελία Καλλίνικου

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε Συνεδρίαση για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Καλλίνικου Ευαγγελία

                                                                                     ΓΑΥΔΟΣ 21/09/2016

Τηλέφωνα : 2823041101                                           ΑΡ.ΠΡΩΤ. 338

Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

20140928_074535

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε Συνεδρίαση για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.  

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.    Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 25/09/2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 12:00 π.μ., σε συνεδρίαση, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

  1. Ψήφιση πίστωσης από τον προϋπολογισμό του έτους 2016 .

              

 

Παρακαλείται όποιος από τα τακτικά μέλη αδυνατεί να παρίσταται  να ειδοποιήσει τον αναπληρωματικό του.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                        Γαύδος 29-06-2016

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                                        Αρ. Πρωτ.:293

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου»

(Άρθρο 67 Ν.3852/10)

 

ΣΧΕΤ:υπ΄αριθμ. 290/29-6-2016 αίτημα δημάρχου

20160217_071543

Καλείστε  να  προσέλθετε  στη τακτική συνεδρίαση  του  Δημοτικού Συμβουλίου,  που θα  διεξαχθεί  στην  αίθουσα  συνεδριάσεων  του  Δημοτικού Καταστήματος την 3η  του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ  2016 , ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και  ώρα 11:00  για  τη  συζήτηση  και  λήψη απόφασης στα  κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1)Λύση προγραμματικής σύμβασης με το Δήμο Κανδάνου-Σελίνου και σύναψη νέας με το Δήμο Χανίων.

2)Ενημέρωση από τη δήμαρχο για προηγούμενη και επικείμενη συνάντηση με το Υπουργό Εσωτερικής Μεταρρύθμισης.

3) Έγκριση πρακτικού κλήρωσης μελών επιτροπών του Δήμου

 4)Έγκριση πρακτικού κλήρωση τακτικών μελών με τους αναπληρωτές του και σύσταση επιτροπών παραλαβής των έργων «Συμπλήρωση εξοπλισμού και σήμανση περιπατητικών μονοπατιών Δήμου Γαύδου» και «Αναπλάσεις οικισμών δήμου Γαύδου, Καστρί, Άμπελος, Βατσιανά» σύμφωνα με τα υπ΄ αριθμ.23339/4-5-2016 και 31962/13-6-2016  έγγραφα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Χανίων.

5)Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την κάλυψη εποχικών κ.λπ αναγκών.

6)Πρόσληψη υδρονομέα άρδευσης.

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Λ.Στεφανάκη

Η παρούσα πρόσκληση

θα βρίσκεται:

1)αναρτημένη στον Π.Α. του Δήμου

2)αναρτημένη στην ιστοσελίδα του δήμου

3)έχει αποσταλεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των Δ.Σ (όσες έχουν κοινοποιηθεί)