Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Αποφ δημ Συμβουλίου

ΑΠΟΦΑΣΗ 05_2016 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ Τ.Σ.Δ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 04_2016 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 03_2016 ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 02_2016 ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 01_2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 39_2015 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 37_ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΣΩΦΓΗΩ9Κ-Φ9Ξ

ΑΠΟΦΑΣΗ 36_2015_ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ_09_11_2015

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΠΟ ΕΕΑΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ_ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 14_5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ_02_05_2015_ΣΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 15_5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.2015_ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 16_6η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ_11_05_2015_7ΔΡΖΩ9Κ-7ΣΗ _ΨΗΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 17_ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ_ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ με την 25_2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 18_ΣΧΕΔΙΟ ΠΣ ΜΕ ΔΕΔΙΣΑ_ΑΝΑΚΛΗΘΗΚΕ με την 22_2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 19_2015_ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΑΒΕ_16_06_2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 20_ΔΙΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ_ΩΥ3ΖΩ9Κ-ΦΡΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ 21_2015_ΤΕΛΙΚΗ_7ΗΨΦΩ9Κ-ΨΟΨ

ΑΠΟΦΑΣΗ 22_2015_ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 12 ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ Α.Π. ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ_04_07_2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 23_2015_ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ_04_07_2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 24_2015_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ_04_07_2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 26_ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ_06_07_2015_ΚΑΕ ΕΞΟΔΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ 27_ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ_7Ζ71Ω9Κ-ΟΗΓ

ΑΠΟΦΑΣΗ 28_2015_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΡΑΚΑΚΗ ΑΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ 29_2015 ΕΝΤΑΞΗ ΜΙΚΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ_ΑΚΥΡΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 30_2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ_ΒΜΠΗΩ9Κ-ΕΒ8

ΑΠΟΦΑΣΗ 31_ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ_6Ο1ΨΩ9Κ-Ε8Π

ΑΠΟΦΑΣΗ 32_ΧΡΗΣΤΗΣ WEB-BANKING7ΞΡ6Ω9Κ-ΜΚ7

ΑΠΟΦΑΣΗ 33_ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ_ΩΥΑΚΩ9Κ-Χ7Φ

ΑΠΟΦΑΣΗ 34_2015_ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ_02_10_2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 35_2015 ΕΝΤΑΞΗ ΜΙΚΡΟΦΡΑΓΜΑΤΑ_02_10_2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 49_2014_ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2015_67Γ7Ω9Κ-ΧΦΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ_20_2015_ΔΙΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ_16_06_2015

ΑΠΟΦΑΣΗ_10_2015_ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ_11_2015_.ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΔΩΡΗΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΜΠΛΕΥΣΗdoc

ΑΠΟΦΑΣΗ_12_2015_Α.Π. ΚΑΙ 1η ΣΥΜΠΛ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΛΙΒΑΝΕ

ΑΠΟΦΑΣΗ_13_2015_ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΑΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ_06_2015_ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 09_2015_ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 08_2015_ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΔΡΑΚΑΚΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ 07_2015_ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 05_2015_ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 01_1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ_2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 02_ 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ_2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 03_2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ_2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 50_16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ_30_11_2014_ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΡΕΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 48_16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ_30_11_2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 47_16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ_30_11_2014

ΑΠΟΦΑΣΗ 46_16Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ_2014_ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ 45_16Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ_2014_ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 44_15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ_02_11_2014_υποβολή πρότασης στο 321 αριθμός πρωτοκόλλου 1652

ΑΠΟΦΑΣΗ 43_15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ_02_11_2014_κλήρωση αναπληρωματικών μελών ΟΕ αριθμός πρωτοκόλλου 1651

ΑΠΟΦΑΣΗ 42_14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ_02_11_2014_χώρος αντιπολίτευσης  αριθμός πρωτοκόλλου 1650

ΑΠΟΦΑΣΗ 41_14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ_02_11_2014_ορκωτοί λογιστές αριθμός πρωτοκόλλου 1649

πρακτικό ορκωμοσίας αντιπολίτευση

πρακτικό ορκωμοσίας κατράκη

apof 14 antidimarxo

praktiko orkomosias

Απόφαση Νο57 Τροποποίηση Προυπολογισμού

Απόφαση Νο56 Απόσπασμα θέση Πλήρωσης Δ.Ε

Απόφαση Νο55 Διαδικασία Μεταφοράς Mαθητών .

Απόφαση Νο54 Ελικοδρόμιο επισκευή και συντήρηση.

Απόφαση Νο53 Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας {΄Εγκριση τροποποιημένου καταστατικού }.

Απόφαση Νο52 Γιατροί του Αιγαίου.

Απόφαση Νο51Ορισμός εκπροσώπων αιρετών γυναικών για συμμετοχή στα σεμινάρια.

Απόφαση Νο50 Ανάληψη δαπάνης κ.Τζουνάρα

Απόφαση Νο49 Έγγριση Οργανισμού Εσωτερικής Λειτουργίας

Απόφαση Νο48 Αγορά λογισμικού υδρευσης

Απόφαση Νο47 Χαρακτηρισμός κύριων δρόμων

Απόφαση Νο46 Ακτοπλοική Παλαιόχωρα -Γαύδου

Απόφαση Νο45 Εθελοντική προσφορά χηριστή JCB

Απόφαση Νο44 Εθελοντική προσφορά Δημάρχου

Απόφαση Νο43 Θέσεις διμηνίτες

Απόφαση Νο42 Ανάθεση σύμβασης έργου σε εργολάβο καθαριότητας

Απόφαση Νο41 Ορισμός εκπροσώπων στις τραπεζικές συναλλαγές

Απόφαση Νο40 Ορισμός χρήστη και ελεγχτών του i-bank

Απόφαση Νο39 Ανοιγμα λογαριασμού στην Χανίων κλείσιμο Παγκ.Συνεταιρ

Απόφαση Νο38 Προυπολογισμός

Απόφαση Νο37 Εγκριση Τεχνικού Προγράμμματος

Απόφαση Νο36 Κυνήγι

Απόφαση Νο35 Πρόσληψη διμηνίτες

Απόφαση Νο34 Σύμβαση για ανάπτυξη και απασχόληση

Απόφαση Νο33 Ορισμός μελών επιτροπών

Απόφαση Νο32 Γιορτή των τεχνών

Απόφαση Νο31 Επιβολή δημοτικών τελών

Απόφαση Νο30 Χαρακτηρισμός κύριων δρόμων

Απόφαση Νο29 Χαρακτηρισμός παραλίας γυμνιστών στο Σαρακίνηκο

Απόφαση Νο28 Μετάταξη υπαλλήλου από Νέα Σμήρνη

Απόφαση Νο27Αίτημα μεταδημότευσης Φουντουλάκη Αντώνη

Απόφαση Νο26 Προέγκριση Βαϊλακακη Νεκταρία

Απόφαση Νο25 Αίτημα Κουμαντατάκη Ευτύχιου

Απόφαση Νο24 Απάντηση Μπικογιαννάκη

Απόφαση Νο23 Ακτοπλοική

Απόφαση Νο22 Καθαρισμός του νησιού

Απόφαση Νο21 Νέος τραπεζικός αντιπρόσωπος

Απόφαση Νο20 Δημιουργία νέου λογαριασμού

Απόφαση Νο19 Διαδημοτική συνεργασία Σέλινο

Απόφαση Νο18 Ακτοπλοική σύνδεση

Απόφαση Νο17 Προεγκρίσεις

Απόφαση Νο16 Τηλειατρική

Απόφαση Νο15 Επιβολή Δ.Τ.

Απόφαση Νο14 Αγωνη γραμμή

Απόφαση Νο13 Καθορισμός θέσεων εργασίας

Απόφαση Νο12 Ορισμός αντιπροσώπου τράπεζες

Απόφαση Νο11 Ορισμός υπεύθυνου αλληλογραφίας

Απόφαση Νο10 Διαδημοτική συνεργασία Αποκώρονα

Απόφαση Νο9 Κρήτη πράσινη ανάπτυξη

Απόφαση Νο8 Εγγριση διαγωνισμού Ιατρίο

Απόφαση Νο7 Εγγριση διαγωνισμού μονοπάτια

Απόφαση Νο6 Απάντηση ΠΙΦΕΑΑ

Απόφαση Νο5 Απάντηση Βογιατζή

Απόφαση Νο4 Απογραφή οικισμών-κτ

Απόφαση Νο3 Καράβι

Απόφαση No2 Εκλογή μελών Οικονομικής επιτροπής

Απόφαση No1 Εκλογή Προέδρου-Αντιπροέδρου Γραμματέα δημοτικού συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ.t1docx