Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

ΑΠΟΦΑΣΗ 01_2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016

ΑΠΟΦΑΣΗ 01_2016 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2016