Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

ΑΠΟΦΑΣΗ 02_2016 ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 02_2016 ΥΔΡΟΝΟΜΕΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ