Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

ΑΠΟΦΑΣΗ 03_2016 ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 03_2016 ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ