Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

ΑΠΟΦΑΣΗ 04_2016 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 04_2016 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ