Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

ΑΠΟΦΑΣΗ 05_2016 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ Τ.Σ.Δ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ 05_2016 ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΙΑ Τ.Σ.Δ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ