Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

ΑΠΟΦΑΣΗ 36_2015_ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ_09_11_2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 36_2015_ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ_09_11_2015