Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Αποφ Δημάρχου

18-1-2011Απόφαση Δημάρχου Νο3 Ορίζει τον Υπάλληλο του Δήμου Γαύδου ΜΠΙΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Στέφανο του Εμμανουήλ ,Κλάδου ΔΕ Διοικητικού……

2-1-2011 Απόφαση Δημάρχου για εκλογη Αντιδημάρχου

10-1-2011 Απόφαση Δημάρχου Νο2 Ορίζει τον Υπάλληλο του Δήμου Γαύδου κο: ΜΠΙΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Στέφανο………

Advertisements