Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Αποφ Οικον Επιτροπής

Απόφαση Νο20 Ανάθεση έργου Αποκατάσταση Απροβλέπτων Ζημιών-Λακκούβες Φθορές

Απόφαση Νο19 Ψήφιση πιστώσεων έτους 2011.

Απόφαση Νο18 Ψήφιση πίστωσης

Απόφαση Νο17 Ανάθεση σύμβασης έργου σε Εργολάβο καθαριότητας

Απόφαση Νο16 Κατάρτιση-σύνταξη Προυπολογισμού

Απόφαση Νο15 Ανάκληση Απόφασης 11

Απόφαση Νο14 Εγκριση επικυρωμένων δικαιολογητικών Iατρείο

Απόφαση Νο13 Διαφήμιση κ.Τζουνάρα Βασίλη

Απόφαση Νο12 Ορθή επανάληψη Επιβολή Δημοτικών Τελών

Απόφαση Νο12 Επιβολή Δημοτικών Τελών

Απόφαση Νο11 Πειθαρχική διαδικασία δημοτικού υπαλλήλου

Απόφαση Νο10 Εγκριση επικυρωμένων δικαιολογητικών Μονοπάτια

Απόφαση Νο9 Τιμολόγια -Προμηθευτές

Απόφαση Νο8 Εγκριση Τεχνικού Προγράμμματος

Απόφαση Νο7 Εγκριση του 1ου Τακτοποιητικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του Εργου Ασφαλτοστρώσεις δρόμων Νήσου Γαύδου Φάση Β 2ο Υποέργο

Απόφαση Νο6 Απολογισμός -Οικονομικά δήμου

Απόφαση Νο5 Εγκριση Δημοπράτησης Εργου Αποκατάσταση ζημιών από πλυμμήρες.

Απόφαση Νο4 Κατάρτιση Ετήσιου προγράμματος δράσης

Απόφαση Νο3 Εγκριση Πρακτικών Δημοπρασίας

Απόφαση Νο2 Εγκριση Πρακτικών Δημοπρασίας

Απόφαση Νο1 Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής