Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Διακηρύξεις

30/06/2014   ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ ΓΑΥΔΟΥ

30/06/2014  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΣΤΟ

30/06/2014  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΡΑΦ ΓΑΥΔΟΥ

30/06/2014  ΤΙΤΛΟΣ

30/06/2014  ΟΙΚ_ΠΡΟΣΦΟΡΑ_

30/06/2014  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΑΥΔΟΥ

30/06/2014  ΤΙΜΟΛ ΜΕΛ ΓΑΥΔΟΥ

Advertisements