Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων κατά την συνεδρίαση της την 09-4-2011 Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου την 10-4-2011


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

Γαύδος 7-4-2011

Αριθ. Πρωτ.: 58

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων κατά την συνεδρίαση της την 09-4-2011

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου στις 09/04/2011, μέρα Σάββατο  και ώρα 12.00 π.μ  σε δημόσια συνεδρίαση για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερησιας διάταξης:

1.Εγκριση του 2ου τακτοποιητικού Ανακεφαλαιοτικού πίνακα του έργου με τίτλο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΝΗΣΟΥ ΓΑΥΔΟΥ-Φάση Β,2ο Υποέργο.

2.Τεχνικό Πρόγραμμα 2011

3.Τιμολόγια 2010 (Προμηθευτές)

4.Απολογισμός οικ έτους 2011 (1-1-2011 έως 31-3-2011) ταμειακά διαθέσιμα.

5.Προυπολογισμός οικονομικού έτους 2011

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Τζανιδάκης Ματθαίος

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

Γαύδος 7-4-2011

Αριθ. Πρωτ.: 57

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,(όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου την 10-4-2011

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου στις 10/04/2011, μέρα Κυριακή  και ώρα 11.00 π.μ  σε δημόσια συνεδρίαση για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1.Ακτοπλοική σύνδεση Γαύδου,Αγονες Γραμμές-Διαγωνισμοί-Ενημέρωση

2.Τριμινιαία έκθεση οικονομικών Δήμου από 1-1-2011 έως 31-3-2011.

3.Λειτουργια Δήμου-Υπάλληλοι

4.Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής (Vodafone-διαδημοτικό δίκτυο  Υγείας και κοινωνικής Αλληλεγγύης

5.Πρόσκληση πολίτη

6.Αίτηση Βαιλακάκη  Σπυριδούλας για προέγκριση έναρξης Επαγγέλματος

7.Αίτηση Κατράκη    Γεωργίας για προέγκριση έναρξης Επαγγέλματος

8.Αιτηση Λουγιάκη  Νικόλαος για προέγκριση έναρξης Επαγγέλματος

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Σαματά-Δαμοράκη Ελένη

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.