Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

Ταχ. Δ/νση: ΝΗΣΟΣ ΓΑΥΔΟΣ

Τ.Κ. 73001

Γαύδος: 29-4-2011

Αρ. Πρωτ.:95

ΠΡΟΣ

                                                Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων».

 

          Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Ταχ. Διεύθυνση Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 2-5-2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00μμ για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης Ταμειακής Υπηρεσίας με Δήμο Καντάνου- Σελίνου.
  2. Δημιουργία νέου λογαριασμού του Δήμου Γαύδου με μορφή i-bank.
  3. Τροποποίηση προηγούμενης απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπου στις τραπεζικές συναλλαγές του Δήμου Γαύδου με την Τράπεζα.
  4. Προτεινόμενες ενέργειες για τον καθαρισμό του νησιού.
  5. Ενημέρωση με την ακτοπλοϊκή σύνδεση του νησιού.
  6. Ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση του Δήμου- Αίτημα Μπικογιάννη Στέφανου.
  7. Αίτημα Πολίτη.
  8. Μετάταξη Υπαλλήλου από το Δήμο Ν. Σμύρνης.
  9. Πρόσληψη Υπαλλήλου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 

 

 

ΣΑΜΑΤΑ-ΔΑΜΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.