Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων κατά την συνεδρίαση της την 05-6-2011


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου στις 05/06/2011, μέρα Κυριακή  και ώρα 12.00 π.μ  σε δημόσια συνεδρίαση για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1.Επιβολή δημοτικών τελών

2.Έγκριση επικυρωμένων δικαιολογητικών για το έργο «Ιατρείο»

3.Έγκριση επικυρωμένων δικαιολογητικών για το έργο «Μονοπάτια»

4.Πειθαρχική διαδικασία στο διαβιβαστικό του Δημάρχου για επιβολή ποινής στον δημ. Υπάλληλο.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Τζανιδάκης Ματθαίος

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.