Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ     ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ    ΓΑΥΔΟΣ 07/07/11    ΑΡ.ΠΡΩΤ.309

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.                                                                                                                                                    Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα   (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 10/07/2011,ημέρα Κυριακή και ώρα 08.30 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στo κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

 

1)Προυπολογισμός Δήμου

O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Τζανιδάκης Ματθαίος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ      ΓΑΥΔΟΣ 07/07/11                                                                                            ΑΡ.ΠΡΩΤ.310

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για τη   συζήτηση και λήψη αποφάσεων.                                                                                                                                                                                                                      Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ταχ.      Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 10/07/2011,ημέρα Κυριακή και ώρα                 09.30 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στo κατωτέρω θέμα της              ημερήσιας διάταξης:

1)Προυπολογισμός Δήμου Γαύδου.

 

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                                                                                          ΣΑΜΑΤΑ-ΔΑΜΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.