Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.


                                                                                                                   

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ    ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ     ΓΑΥΔΟΣ 21/07/11                                                          ΑΡ.ΠΡΩΤ.333

   ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.                                                                                                                                                                                                                      Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ταχ.      Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 25/07/2011,ημέρα Δευτέρα και ώρα  08.30 για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της                ημερήσιας διάταξης:

 1)Ανάθεση Σύμβασης Έργου σε Εργολάβο Καθαριότητας για την αποκομιδή         των απορριμμάτων.

2)Διμηνίτες-Ανάθεση Εργασιών.

3)Ποταμός Σαρακήνικου.

4)Λεωφορείο-Αυτοκίνητα Δήμου.Εθελοντική προσφορά Δημάρχου.

5)Στρώσιμο δρόμων-Χειριστής μηχανημάτων.

6)Θέματα Ιατρείου:α)Ελικοδρόμιο,β)Ποιότητα νερού.

7)Αιτήσεις για προέγκριση έναρξης επαγγέλματος του Ευάγγελου Τσιριντάνη

8)Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας.(Έγκριση τροποποιημένου καταστατικού και             ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στο Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

9)Πιθανότητα συνεργασίας με Τουριστικό Πρακτορείο.

10)Λιμάνι

11)Ορισμός Εκπροσώπων για τις τραπεζικές συναλλαγές.

12)Άνοιγμα λογαριασμού στην συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων

13)Ορισμός χρήστη i-bank της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας  (Θεοδωράκης Γεώργιος).

                                                                                                                                                                                                                                       Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου                                                                                                                                                           ΣΑΜΑΤΑ-ΔΑΜΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.