Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων κατά την συνεδρίαση της, την 03-09-2011


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

Γαύδος 30-08-2011   

Αριθ. Πωτ.: 400

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου, στις 03/09/2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 8.30 π.μ  σε δημόσια συνεδρίαση για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

1)Πειθαρχική διαδικασία στο διαβιβαστικό του Δημάρχου για επιβολή ποινής στον δημ. Υπάλληλο.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Τζανιδάκης Ματθαίος

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.