Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.


Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ταχ.

Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 25/09/2011,ημέρα Kυριακή και ώρα

10.30 π.μ. για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:

1)Σύσταση Δημοτικής (Αναπτυξιακής)Επιχείρησης.

2)Ακτοπλοία.

3)Τροποποίηση Προϋπολογισμού.

4)Καθαρίστρια.

5)Σύσταση Σχολικής Επιτροπής.

6)Δημοτικά Τέλη.

7)Λιμάνι.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                 ΕΛΕΝΗ ΣΑΜΑΤΑ-ΔΑΜΟΡΑΚΗ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.