Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων κατά την συνεδρίαση της την 24-9-2011


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

Γαύδος 20-9-2011      

Αριθ. Πρωτ.: 449

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων κατά την συνεδρίαση της την 24-9-2011

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου στις 24/9/2011, μέρα Σάββατο  και ώρα 09.00 π.μ  σε δημόσια συνεδρίαση για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερησιας διάταξης:

1.Ανάλυψη Δαπανών

2.Απολογισμός 9μήνου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Τζανιδάκης Ματθαίος

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.