Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου


ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Λαμπάκης Ευστράτιος

Ταχ. Δ/νση : Γαύδος

Ταχ. Κώδικας : 73001

Τηλέφωνα : 2823041101

Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com


Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Ταχ. Διεύθυνση Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 06-11-2011, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 πμ για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

  1. GAVDOS EXPRESS.
  2. Σύσταση τριμελούς Επιτροπής Κ.Ο.Σ.Ε.
  3. Κυνήγι.
  4. Προβλήματα ηλεκτροδότησης Δημοτικού Καταστήματος.
  5. Ακτοπλοοία.
  6. Ισολογισμός-Απολογισμός
  7. Ενημέρωση για την πορεία του Οικονομικού ελέγχου του Δήμου Γαύδου.
  8. Αίτηση Χρυσούλας Λουγιάκη για προέγκριση έναρξης επαγγέλματος.

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

 ΣΑΜΑΤΑ-ΔΑΜΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.