Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                                    

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Τζανιδάκης Ματθαίος

Ταχ. Δ/νση : Γαύδος

Ταχ. Κώδικας : 73001

Τηλέφωνα : 2823041101

Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων κατά την συνεδρίαση της την          06-11-2011

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου στις 06/11/2011, μέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ  σε δημόσια συνεδρίαση για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1.Ανάληψη δαπάνης

2.Ρύθμιση χρεών λογαριασμών ΟΤΕ.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.