Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ  ΔΗΜΟΣ  ΓΑΥΔΟΥ

ΓΑΥΔΟΣ 26/11/11

ΑΡ.ΠΡΩΤ.619

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για τη   συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα (Ταχ.      Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 2/12/2011, ημέρα

Παρασκευή και ώρα    11,00 π.μ. για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα   της ημερήσιας διάταξης:

  1. Πρατάσεις για την ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ
  2. Προγραμματική σύμβαση για το Γυμνάσιο
  3. Προγραμματική σύμβαση για τον δρόμο Καστρί-Άμπελος
  4. Προγραμματική σύμβαση για τον δρόμο Σελάκια-Κόρφος
  5. Προγραμματική σύμβαση με τον ΟΑΔΥΚ για την Ύδρευση-Άρδευση του Δήμου
  6. Ανάθεση Μελέτης Ανάπλασης Οικισμών
  7. Ανάθεση Τοπογραφικών εργασιών

.

Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΑΜΑΤΑ-ΔΑΜΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.