Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση Οικονομικής & Δημοτικού συμβουλίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                                    

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Τζανιδάκης Ματθαίος

Ταχ. Δ/νση : Γαύδος

Ταχ. Κώδικας : 73001

Τηλέφωνα : 2823041101

Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com 

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων κατά την συνεδρίαση της την          16-12-2011

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου στις 16/12/2011, μέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ  σε δημόσια συνεδρίαση για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1.Ανάληψη δαπάνης.

2.Πρόταση για αποστολή αιτήματος για Πυροπροστασία { ΠΕΑ }.

ΣΑΤΑ 3.111,20 + 5.001 + 3682 =11.794,20.

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Τζανιδάκης Ματθαίος

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.