Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Λαμπάκης Ευστράτιος

Ταχ. Δ/νση : Γαύδος

Ταχ. Κώδικας : 73001

Τηλέφωνα : 2823041101

Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

Γαύδος: 19-01-2012

Αρ. Πρωτ.: 22

 ΠΡΟΣ

  Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων».

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Ταχ. Διεύθυνση Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 24-01-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 πμ για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Ορισμός επιτροπών έργων και προμηθειών.
  2. Διμηνίτες-σύμβαση αποκομιδής απορριμμάτων.
  3. Οικονομικές εκκρεμότητες Δήμου Γαύδου.
  4. Εισήγηση για ορκωτούς λογιστές και λογιστήριο.
  5. Προϋπολογισμός-προτάσεις.
  6. παλαιές οφειλές.
  7. Επιχορήγηση 50.000 χιλιάδων ευρώ για ωρίμανση μελετών από Ε.Σ.Π.Α.
  8. Σύσταση διαβαθμικού συνδέσμου κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης Κρήτης.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΑΜΑΤΑ-ΔΑΜΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.