Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων κατά την συνεδρίαση της την 23-01-2012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                                    

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Τζανιδάκης Ματθαίος

Ταχ. Δ/νση : Γαύδος

Ταχ. Κώδικας : 73001

Τηλέφωνα : 2823041101

Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

Γαύδος  19-01-2012

Προς τα Τακτικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (Όπως Πίνακας Αποδεκτών

Αριθμός Πρωτ. 21

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων κατά την συνεδρίαση της την          23-01-2012

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου {ταχ. διεύθυνση νήσος Γαύδος Χανίων} στις 23/01/2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 μ.μ  σε δημόσια συνεδρίαση για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερησίας διάταξης:

1.Ανάληψη δαπάνης για πληρωμές εκτός προϋπολογισμού.

2.Παλαιές οφειλές.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Τζανιδάκης Ματθαίος

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.