Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Λαμπάκης Ευστράτιος

Ταχ. Δ/νση : Γαύδος

Ταχ. Κώδικας : 73001

Τηλέφωνα : 2823041101

Fax : 2823041101

e-mail : dimarxio@gmail.com

Γαύδος: 15-02-2012

Αρ. Πρωτ.: 84

 ΠΡΟΣ

 Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων».

  Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Ταχ. Διεύθυνση Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 19-02-2012, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 πμ για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2012.
  2. Δρομολόγια πλοίου Παλαιόχωρα – Γαύδου.
  3. Λειτουργικά προβλήματα Δήμου Γαύδου.
  4. Αγροτικό ιατρείο α)Κτιριακό β)Κάλυψη 2ης θέσης Αγροτικού Ιατρού.
  5. Τουριστικός οδηγός.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΣΑΜΑΤΑ-ΔΑΜΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.