Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

Γραφείο : Δημάρχου
Πληροφορίες : Λαμπάκης Ευστράτιος
Ταχ. Δ/νση : Γαύδος
Ταχ. Κώδικας : 73001
Τηλέφωνα : 2823041101
Fax : 2823041101
e-mail : dimarxio@gmail.com

Γαύδος: 03-04-2012
Αρ. Πρωτ.: 160

ΠΡΟΣ

Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την

 

συζήτηση και λήψη αποφάσεων».

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Ταχ. Διεύθυνση

 

Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 07-04-2012, ημέρα ημέρα Σάββατο και ώρα 12:30 πμ

 

για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

1. Λειτουργία Δήμου-Δημοτικού Συμβουλίου.

 

2. Γραμματειακή υποστήριξη Δήμου-Πορεία μετάταξης υπαλλήλου.

 

3. Τεχνικό Πρόγραμμα 2012.

 

4. Ναυτιλιακή Εταιρεία-Πλοίο.

 

5. ΟΣΑΠΥ.

 

6. 3η Πρόσκληση της ΕΥΔΕΠ-Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία.

 

7. Τουριστική Προβολή,(ΕΒΕΧ).

 

8. Καθαρισμός νησιού.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΣΑΜΑΤΑ-ΔΑΜΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.