Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων κατά την συνεδρίαση της, την 07-04-2012


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Τζανιδάκης Ματθαίος

Ταχ. Δ/νση : Γαύδος

Ταχ. Κώδικας : 73001

Τηλέφωνα : 2823041101

Fax : 2823041101

e-mail : dimarxio@gmail.com

 

Γαύδος 03-04-2012

 

Αριθμός Πρωτ. 161

Προς τα Τακτικά Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής (Όπως Πίνακας Αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων κατά την συνεδρίαση της, την         07-04-2012

 

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου {ταχ. διεύθυνση νήσος Γαύδος Χανίων} στις 07/04/2012 ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 σε δημόσια συνεδρίαση για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα της ημερησίας διάταξης:

 

 

 

1 Προϋπολογισμός Δήμου Γαύδου.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Τζανιδάκης Ματθαίος

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.