Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων».


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Λαμπάκης Ευστράτιος

Ταχ. Δ/νση : Γαύδος

Ταχ. Κώδικας : 73001

Τηλέφωνα : 2823041101

Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

 

Γαύδος: 01-05-2012

Αρ. Πρωτ.: 245

 ΠΡΟΣ  Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

 Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Ταχ. Διεύθυνση Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 05-05-2012, ημέρα ημέρα Σάββατοκαι ώρα 11:00 πμ για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Προτάσεις-Προτεραιότητες για την ανάπτυξη του νησιού.
  2. Πορεία  Έργων Δήμου Γαύδου.
  3. Στέγαση Πυροσβεστικού Κλιμακίου στον Δήμο Γαύδου.
  4. Καθαρισμός νησιού.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

                                                                                                    ΣΑΜΑΤΑ-ΔΑΜΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.