Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΑΥΔΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Λαμπάκης Ευστράτιος

Ταχ. Δ/νση : Γαύδος

Ταχ. Κώδικας : 73001

Τηλέφωνα : 2823041101

Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

 

 

               Γαύδος   10/05 /2012

Αρ. πρωτ.266        

 

ΠΡΟΣ

1)KENTΡO ΥΓΕΙΑΣ     ΚΑΝΔΑΝΟΥ

2)ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1)ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

2)7η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

 

 

ΘΕΜΑ: ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ

   Σας ενημερώνουμε ότι ο μοναδικός αγροτικός ιατρός που υπηρετoύσε στο άγο-  νο περιφερειακό ιατρείο Γαύδου, Ζήσης Κυριαζής, έφυγε από το νησί, την 01-05-12,  για να ολοκληρώσει την τρίμηνη προεκπαίδευση του ,στα πλαίσια της δωδεκάμηνης υποχρεωτικής Υπηρεσίας Υπαίθρου.                      

       Από τότε, δεν έχει έρθει άλλος ιατρός, ώστε να καλύψει το κενό, μέχρι να ολο- κληρώσει την εκπαίδευσή του, στις 30-05-12, ο νέος αγροτικός ιατρός, Δεσποτάκης Νικόλαος.

Παρακαλούμε, για αυτούς  τους λόγους, να μεριμνήσετε  για την υγειονομική κάλυ-ψη του περιφερειακού ιατρείου Γαύδου και των κατοίκων του Δήμου, με την άμεση μετακίνηση κάποιου άλλου ιατρού.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ 

                                    

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.