Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

«Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων».


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Σαματά-Δαμοράκη Ελενη

Ταχ. Δ/νση : Γαύδος

Ταχ. Κώδικας : 73001

Τηλέφωνα : 2823041101

Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

Γαύδος: 11-06-2012

    Αρ. Πρωτ.:350 —-

ΠΡΟΣ

Τα Τακτικά Μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση  προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων».

  Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Ταχ. Διεύθυνση Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 18-06-2012, ημέρα Δευτερα και ώρα 9:00μμ για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

  1. Aανανέωσης προγραμματικής σύμβασης για την ταμειακή εξυπηρέτηση του δήμου μας, από τον δήμο Καντάνου-Σελίνου.
  2. Διακήρυξη μίσθωσης έργου ΚΕΠ
  3. Ορισμός εκπροσώπων από τον δήμο, για λειτουργία του Camping στο Κόρφο
  4. Πρόσκληση Περιφερειάρχη Κρήτης
  5. Πρόοδος έργων ΟΣΑΠΠΥ
  6. Σκουπίδια-Νερό-Καθαριότητα
  7. Παράταση προθεσμίας έργου ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ
  8. Ορισμός συγκρότηση  επιτροπής απογραφής έναρξης

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

   ΣΑΜΑΤΑ-ΔΑΜΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.