Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Λαμπάκης Ευστράτιος

Ταχ. Δ/νση : Γαύδος

Ταχ. Κώδικας : 73001                                               ΓΑΥΔΟΣ 20/06/2012

Τηλέφωνα : 2823041101                                           ΑΡ.ΠΡΩΤ. 371

Fax : 2823041101

e-mail : dimarxio@gmail.com

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.                                                                                                                                                                                                                      Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.    Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 24/06/2012,ημέρα Κυριακή και ώρα 8.30 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα  της ημερήσιας διάταξης:                                                                                                            

 1)Ανάθεση έργου Τσιμεντόστρωση Δρόμων.

2)Ανάληψη Δαπανών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.