Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Λαμπάκης Ευστράτιος

Ταχ. Δ/νση : Γαύδος

Ταχ. Κώδικας : 73001                                               ΓΑΥΔΟΣ 22/06/2012

Τηλέφωνα : 2823041101                                           ΑΡ.ΠΡΩΤ. 377

Fax : 2823041101

e-mail : dimarxio@gmail.com

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του  Δημοτικού Συμβουλίου για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.                                                                                                                                                                                                                      Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.    Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 09/07/2012,ημέρα Δευτέρα και ώρα  9.00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα  της ημερήσιας διάταξης:                                                                                                            

            1)Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΑΜΑΤΑ-ΔΑΜΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.