Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Λαμπάκης Ευστράτιος

Ταχ. Δ/νση : Γαύδος

Ταχ. Κώδικας : 73001                                               ΓΑΥΔΟΣ 11/07/2012

Τηλέφωνα : 2823041101                                           ΑΡ.ΠΡΩΤ. 440

Fax : 2823041101

e-mail : dimarxio@gmail.com

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του  Δημοτικού Συμβουλίου για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.                                                                                                                                                                                                                      Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.    Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 16/07/2012,ημέρα Δευτέρα και ώρα   9.00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα   της ημερήσιας διάταξης:

1)Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου με τίτλο: ¨ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΩΝ  ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟ  ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ  ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΓΑΥΔΟΥ¨, Δήμου Γαύδου.

2)Ορισμός Επιτροπής για την διακοπή παροχής νερού.

3)Αποδοχή πίστωσης (20.000 Ευρώ),για τεχνική βοήθεια του Δήμου Γαύδου,  για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων.

4)Αποδοχή πίστωσης για την επιδότηση μεταφοράς μαθητών, Α΄ και Β΄θμιας εκπαίδευσης στο σχολείο.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ Δ.Σ. ΣΑΜΑΤΑ-ΔΑΜΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.