Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων


ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Λαμπάκης Ευστράτιος

Ταχ. Δ/νση : Γαύδος

Ταχ. Κώδικας : 73001                                               ΓΑΥΔΟΣ 31 /10/2012

Τηλέφωνα : 2823041101                                           ΑΡ.ΠΡΩΤ.700                        Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του  Δημοτικού Συμβουλίου για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.                                                                                                                                                                                                                      Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.    Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 04/11/2012,ημέρα Κυριακή και ώρα  11.00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα  της ημερήσιας διάταξης:                                                                                                            

1)      Ψήφιση Απολογισμού 2011

2)      Έγκριση Α’ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το Ιατρείο

3)      Προγραμματική σύμβαση με Δήμο Χανίων για την υποβολή σχεδίου στο έργο «Ασφαλτόστρωση Δρόμων Καστρί-Άμπελος»

4)      Προγραμματική σύμβαση με Δήμο Χανίων για την υποβολή σχεδίου στο έργο «Ασφαλτόστρωση Δρόμων Λιμάνι-Κόρφος»

5)      Προγραμματική σύμβαση με Δήμο Χανίων για την υποβολή σχεδίου στο έργο «Αναπλάσεις Οικισμών»

6)      Προγραμματική σύμβαση με Δήμο Χανίων για την υποβολή σχεδίου στο έργο «Συμπλήρωση εξοπλισμού και σήμανση Περιπατητικών Μονοπατιών

7)      Ελεύθερη Βοσκή

8)      ΑΟΖ – Εξόρυξη Υδρογονανθράκων 

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΣΑΜΑΤΑ-ΔΑΜΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

2ον   ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του  Δημοτικού Συμβουλίου για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.                                                                                                                                                                                                                      Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.    Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 04/11/2012,ημέρα Κυριακή και ώρα  10.30 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:                                                                                                            

1)Εκλογή Αντιπροέδρου του Δ.Σ. .  

          Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 ΣΑΜΑΤΑ-ΔΑΜΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.