Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής & προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Λαμπάκης Ευστράτιος

Ταχ. Δ/νση : Γαύδος

Ταχ. Κώδικας : 73001                                               ΓΑΥΔΟΣ 11/12/2012

Τηλέφωνα : 2823041101                                           ΑΡ.ΠΡΩΤ. 822

Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

 1   ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.                                                                                                                                                                                                                      Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.    Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 15/12/2012 ,ημέρα Σάββατο και ώρα 10.30 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

         .

1)Συντήρηση κτιρίων

2)Ανάληψη δαπανών

3)Δημοτικά τέλη 2013

4)Εντάλματα προπληρωμής (ΔΕΗ – Τέλη κυκλοφορίας)

5)Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού

6)Ανάθεση τοπογραφικής μελέτης

.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

XIONI_14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Λαμπάκης Ευστράτιος

Ταχ. Δ/νση : Γαύδος

Ταχ. Κώδικας : 73001                                               ΓΑΥΔΟΣ 11 /12/2012

Τηλέφωνα : 2823041101                                           ΑΡ.ΠΡΩΤ.823                        Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

2   ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του  Δημοτικού Συμβουλίου για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.                                                                                                                                                                                                                      Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.    Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 15/12/2012 ,ημέρα Σάββατο και ώρα 11.30 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1)      Παράταση προθεσμίας για το έργο «Αγροτικό Ιατρείο Γαύδου.

2)      Έγκριση Β’ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το Αγροτικό Ιατρείο.

3)      Προέγκριση έναρξης επαγγέλματος (καταστήματα).

4)      Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για την ένταξη του Δήμου Γαύδου στην ΕΑΠ (Ενιαία αρχή πληρωμών).

5)      Ορισμός μελών επιτροπών 2013.

6)      Τεχνικό πρόγραμμα Δήμου Γαύδου 2013.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΑΜΑΤΑ-ΔΑΜΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.