Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χανίων, ανακοινώνει


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Χανίων, ανακοινώνει ότι εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 279/23460/22-2-2013 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 414/Β/2013) σχετικά με το «Καθορισμό κριτηρίων επιλεξιμότητας τελικών δικαιούχων και φορέων εκπροσώπησης τους, του προγράμματος δωρεάν διανομής τροφίμων σε απόρους της Ε.Ε. για το έτος 2013.

Κριτήριο επιλεξιμότητας για τους φορείς εκπροσώπησης είναι η παροχή υπηρεσιών φιλανθρωπικού, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, όπως αυτή αποδεικνύεται βάσει των δικαιολογητικών του Παραρτήματος Ι της ανωτέρω Κ.Υ.Α..

Ως εκ τούτου στο πρόγραμμα δύναται να συμμετάσχουν:

9213

1. οι Δήμοι όλης της χώρας.

2. τα Ν.Π.Δ.Δ. στις αρμοδιότητες των οποίων υπάγεται η παροχή Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας (π.χ. Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας, Δημοτικά Γηροκομεία, Βρεφοκομεία, κ.α.).

3. τα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, για τα οποία είτε βάσει των καταστατικών τους διατάξεων, είτε βάσει των τεκμηριωμένων δράσεων/ ενεργειών τους κατά τα δύο τουλάχιστον προηγούμενα έτη, να προκύπτει φιλανθρωπική δραστηριότητα (π.χ. Σύλλογοι, Σωματεία, Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Κοινωφελείς Επιχειρήσεις ΟΤΑ Α΄ βαθμού, Μ.Κ.Ο., κ.α.).

4. οι Ιερές Μητροπόλεις της χώρας για την άσκηση του φιλανθρωπικού έργου των ενοριών τους.

Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια διαμορφώνονται βάσει οικονομικών και κοινωνικών στοιχείων ως εξής:
1. Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδημα μέχρι και 7.200 €.
2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογενειακό εισόδημα, ως ακολούθως:

I.  Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα προστατευόμενο μέλος): μέχρι και 10.700 €.
II.  Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα και ο/η σύζυγος μ’ ένα προστατευόμενο μέλος ή αιτών/ούσα και δυο προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 11.520 €.
III.  Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με δυο προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευόμενα μέλη):μέχρι και 14.400 €.
IV.  Για οικογένεια με 5 μέλη (αιτών/ούσα, και ο/η σύζυγος με τρία προστατευόμενα μέλη ή αιτών/ούσα και τέσσερα προστατευόμενα μέλη): μέχρι και 17.280 €.
V.  Για κάθε ένα προστατευόμενο μέλος, πέραν των 3, το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.880 €.

3. Στην περίπτωση άπορου ατόμου, που έχει αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 €. Σε περίπτωση άπορης οικογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, το εισοδηματικό κριτήριο, προσαυξάνεται άπαξ κατά το ίδιο ποσό.»

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.