Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.                                                                                                                                                                                          Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.    Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 10/6/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα        11:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

AI_GIANNIS_KEDRES02     .

  1. Παραλαβή Μελέτης Ανάπλαση Οικισμών

  2. Παραλαβή Μελέτης Οδοποιία Καστρί – Άμπελος

  3. Παραλαβή Μελέτης Οδοποιία Λιμάνι – Κόρφος

  4. Παραλαβή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Ύδρευσης

  5. Παραλαβή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Οδοποιίας Καστρί – Άμπελος

  6. Παραλαβή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Οδοποιίας Λιμάνι – Κόρφος

  7. Ψήφιση Πίστωσης από τον προϋπολογισμό του 2013

  8. Ανάθεση έργου Συντήρηση Δημοτικών Κτιρίων

  9. Ανάθεση έργου Αποκατάσταση απρόβλεπτων ζημιών – Λακούβες

  10. Συντήρηση τσιμεντόστρωση δρόμων

.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.