Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.


ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του  Δημοτικού Συμβουλίου για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων. Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 28/06/2013,ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 πμ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα της   ημερήσιας διάταξης:

            Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής   

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΣΑΜΑΤΑ-ΔΑΜΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

potamos

 

 

.

 

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.