Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου & Oικονομικής Επιτροπής για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.


  ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του  Δημοτικού Συμβουλίου για την  συζήτηση  και λήψη αποφάσεων.

 Σε περίπτωση απαγορευτικού απόπλου την Τετάρτη το Συμβούλιο μεταφέρεται χωρίς άλλη ειδοποίηση την επόμενη της άρσης του απαγορευτικού για την διευκόλυνση της μετακίνησης των Δημοτικών Συμβούλων που δεν βρίσκονται στο νησί   

Το Δ.Σ. στις 28/06/2013,ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.30 πμ. με πρόσκληση στις 12/06/2013 και αρ. πρτ. 454 με το ίδιο θέμα είχε αναβληθεί λόγω μη ύπαρξης απαρτίας.

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 25/07/2013,ημέρα Πέμπτη και ώρα        09.00 πμ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα της  ημερήσιας διάταξης:                                                                                                           

            

            Απολογισμός Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής 2012     

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 ΣΑΜΑΤΑ-ΔΑΜΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

HPIM1156

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του  Δημοτικού Συμβουλίου για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.                                                                  

 Σε περίπτωση απαγορευτικού απόπλου την Τετάρτη το Συμβούλιο μεταφέρεται χωρίς άλλη ειδοποίηση την επόμενη της άρσης του απαγορευτικού για την διευκόλυνση της μετακίνησης των Δημοτικών Συμβούλων που δεν βρίσκονται στο νησί .

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.                  Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 25/07/2013,ημέρα Πέμπτη και ώρα        10.30 πμ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της   ημερήσιας διάταξης:                                                                                                              

1)      Απολογισμός του οικονομικού έτους 2012    

2)      Απειλές-διατάραξη εργασιακής ειρήνης

3)      Ωράριο κοινού στο Δημαρχείο

4)      Προγραμματική σύμβαση με ΔΕΔΥΣΑ για αποκατάσταση ΧΑΔΑ

5)     Έγκριση αμοιβής  γραφολόγου

6)      Προέγκριση έναρξης επαγγέλματος Τσιγωνάκη Ευαγγελίας

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

  ΣΑΜΑΤΑ-ΔΑΜΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

 DSCN1709 (Large)

 

  ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του  Oικονομικής Επιτροπής για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.                                                                  

 

 Σε περίπτωση απαγορευτικού απόπλου την Τετάρτη το Συμβούλιο μεταφέρεται χωρίς άλλη ειδοποίηση την επόμενη της άρσης του απαγορευτικού για την διευκόλυνση της μετακίνησης των Δημοτικών Συμβούλων που δεν βρίσκονται στο νησί.

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 25/07/2013,ημέρα Πέμπτη και ώρα        10.00 πμ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της   ημερήσιας διάταξης:                                                                                                              

1)      Απολογισμός οικονομικού έτους 2012

2)       Ανάληψη Δαπάνης

             

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.  

 ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

    

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.