Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου & Oικονομικής Επιτροπής για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Λαμπάκης Ευστράτιος

Ταχ. Δ/νση : Γαύδο6

Ταχ. Κώδικας : 73001                                               ΓΑΥΔΟΣ 26 /08/2013

Τηλέφωνα : 2823041101                                           ΑΡ.ΠΡΩΤ.737                        Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του  Δημοτικού Συμβουλίου για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.                                                                  

 Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 05/09/2013,ημέρα Πέμπτη και ώρα  10.00 πμ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της   ημερήσιας διάταξης:                                                                                                              

1)      Εκκρεμότητες μισθοδοσιών 2010   

2)      Δωρεά ηλεκτρικών συσκευών έναντι ενοικίου

3)      Λειτουργία Δήμου-Δημοτικά Τέλη

4)      Αποστολή Γιατρών του Αιγαίου στη Γαύδο 14-16 Σεπτεμβρίου 2013 .

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΑΜΑΤΑ-ΔΑΜΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

pans-nos septemvriou

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Λαμπάκης Ευστράτιος

Ταχ. Δ/νση : Γαύδο6

Ταχ. Κώδικας : 73001                                               ΓΑΥΔΟΣ 30 /08/2013

Τηλέφωνα : 2823041101                                           ΑΡ.ΠΡΩΤ.747                        Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

   ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του  Oικονομικής Επιτροπής για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.                                                                  

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 05/09/2013,ημέρα Πέμπτη και ώρα  10.30 πμ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της   ημερήσιας διάταξης:                                                                                                              

1) Ψήφιση πίστωσης

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.