Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Λαμπάκης Ευστράτιος

Ταχ. Δ/νση : Γαύδο6

Ταχ. Κώδικας : 73001                                               ΓΑΥΔΟΣ 02 /10/2013

Τηλέφωνα : 2823041101                                           ΑΡ.ΠΡΩΤ.861                        Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

 

apostoloss 2012

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του  Δημοτικού Συμβουλίου για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.                                            Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.    Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 06/10/2013,ημέρα Κυριακή      και ώρα 17.00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης:                                                                                                            

  1. Έγκριση Μελέτης «Αντικατάσταση γεώτρησης Λιβανέ».

  2. Αποδοχή Πίστωσης.    

  3. Τροποποίηση Προϋπολογισμού.

  4. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος.

  5. Έγκριση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση γεώτρησης Λιβανέ» και καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής Δημοπρασίας.

  6.  Επικύρωση βεβαιωτικών καταλόγων Άρδευσης.      

  7. Αντιμετώπιση μονίμων εγκαταστάσεων στη δασική περιοχή του Κεδρέ-Λαυρακά.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΣΑΜΑΤΑ-ΔΑΜΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.