Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Λαμπάκης Ευστράτιος

Ταχ. Δ/νση : Γαύδο6

Ταχ. Κώδικας : 73001                                               ΓΑΥΔΟΣ 02 /12/2013

Τηλέφωνα : 2823041101                                           ΑΡ.ΠΡΩΤ.1016                        Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

20131009_144308

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του  Δημοτικού Συμβουλίου για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.                                                                  

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 06/12/2013,ημέρα Παρασκευή και ώρα10.00 πμ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της        ημερήσιας διάταξης:    

1)      Σύσταση επιτροπής για το καταρτισμό ετήσιου Μητρώου Αρρένων

2)       Αποζημίωση μηχανικού για τακτοποίηση δημοτικών κτιρίων Διοικητηρίου (100 ευρώ)

3)       Διμηνίτες

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

 

 

 

ΣΑΜΑΤΑ-ΔΑΜΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.