Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Λαμπάκης Ευστράτιος

Ταχ. Δ/νση : Γαύδο6

Ταχ. Κώδικας : 73001                                                                 ΓΑΥΔΟΣ 06/02/2014

Τηλέφωνα : 2823041101                                                             ΑΡ.ΠΡΩΤ.     50                          Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

2013-12-28 16.15.52

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του  Δημοτικού Συμβουλίου για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.        

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 10/02/2013,ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 πμ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέματα της        ημερήσιας διάταξης:                                                                                                              

1)      Δίμηνες συμβάσεις

2)       Δημοτικά τέλη

3)      Υδρονομέας άρδευσης

4)      Διαδημοτική συνεργασία

5)       Ανάθεση προμήθειας καυσίμων

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.

ΣΑΜΑΤΑ-ΔΑΜΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.