Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Oικονομικής Επιτροπής για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Λαμπάκης Ευστράτιος

Ταχ. Δ/νση : Γαύδος

Ταχ. Κώδικας : 73001                                               ΓΑΥΔΟΣ 04/04/2014

Τηλέφωνα : 2823041101                                           ΑΡ.ΠΡΩΤ. 332                               Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

 

HPIM3241

 ΘΕΜΑ 1: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του  Oικονομικής Επιτροπής για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.                                                              

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.  Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 09/04/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 πμ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης:                                                                                                              

1)  Απόφαση ανάθεσης του έργου «Αποκατάσταση ζημιάς στο τμήμα δρόμου Σαρακήνικο-Αϊ Γιάννης» .   

ΘΕΜΑ 2: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του  Oικονομικής Επιτροπής για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.                                                                  

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 09/04/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09.30 πμ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα της    ημερήσιας διάταξης:                                                                                                              

1) Προϋπολογισμός έτους 2014

    

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. 

ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

 

             

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.