Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.


`ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Λαμπάκης Ευστράτιος

Ταχ. Δ/νση : Γαύδο6

Ταχ. Κώδικας : 73001                                                                ΓΑΥΔΟΣ 09/04/2014

Τηλέφωνα : 2823041101                                                             ΑΡ.ΠΡΩΤ 373                       Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

 

2013-12-28 16.15.52

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.                                                                  

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 17/04/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 πμ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :                                                                                                              

1)      Έγκριση διενέργειας προμηθειών.

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 13/04/2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.30 πμ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :                                                                                                  

 

1)      Προέγκριση έναρξης επαγγέλματος – Τσιγωνάκη Ευαγγελία .  

2)      Υδρονομέας άρδευσης.

3)      Έγκριση τρόπου εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση γεώτρησης Λιβανέ» .

4)      Έγκριση Συγκριτικού πίνακα του έργου «Τοιχείο στον Κόρφο» .

5)      Έγκριση Συγκριτικού πίνακα του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης».

6)      Δημοτικά τέλη – Ξενώνες.

7)      Κόρφος-Σαρακήνικο.

8)      Ενημέρωση για την υπόθεση των χημικών της Συρίας.

 

 

Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ.Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 13/04/2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 13.00 μμ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στo παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης :                                                                                                              

1)      Προϋπολογισμός Δήμου Γαύδου έτους 2014.

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 ΣΑΜΑΤΑ-ΔΑΜΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 

 

                                               

 

 

 

                                     

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.