Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.


Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής για την  συζήτηση και λήψη αποφάσεων.     Παρακαλείσθε, όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα, (Ταχ. Διευθ. Νήσος Γαύδος Χανίων), στις 08/06/2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 11.00 πμ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο κατωτέρω θέμα της    ημερήσιας διάταξης:   sarakiniko panoramia 

1)      Ψήφιση πίστωσης από τον Προϋπολογισμό έτους 2014  

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ.                                                                                                                                                                          ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

 

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.