Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου: Αποκατάσταση τομής Κονσολα –Αγ. Ιωαννης


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΓΑΥΔΟΥ                               

Γραφείο : Δημάρχου

Πληροφορίες : Λαμπάκης Ευστράτιος

Ταχ. Δ/νση : Γαύδος

Ταχ. Κώδικας : 73001

Τηλέφωνα : 2823041101

Fax : 2823041101

email : dimarxio@gmail.com

 

 

Γαύδος: 7-7-2014

Αρ. Πρωτ.:1074

 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του       έργου: Αποκατάσταση  τομής Κονσολα –Αγ. Ιωαννης

 SANYO DIGITAL CAMERA

Ο Δήμος Γαύδου ανακοινώνει ότι, προτίθεται να προχωρήσει στην ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση τομής Κόνσολα-Αγ. Ιωάννης προϋπολογισμού 12.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα συμμετοχής ήτοι είναι εγγεγραμμένοι στο ΜΕΕΠ η στα Νομαρχιακά μητρώα κατηγορίας οδοποιίας, να καταθέσουν εντός τεσσάρων ημερών την προσφορά τους στα γραφεία του δήμου τις εργάσιμες ώρες και ημέρες.

Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 2823041101 και 2823043024.

Η ανάθεση του έργου θα γίνει σύμφωνα με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, με απόφαση της οικονομικής επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΑΥΔΟΥ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

 

 

 

 

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.