Ο Δήμος Γαύδου είναι ο νοτιότερος του Καλλικράτη, καθώς και ο νοτιότερος της Ευρώπης

Πρόσκληση προς τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για τακτική συνεδρίαση


Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα Γαύδου (Ταχ. Δ/νση:Νήσος Γαύδος Χανίων) στις 02/11/2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 10:00, , σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-06-2010) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα ημερησίας διάταξης.

KEDROMILA

  1. Κλήρωση αναπληρωματικών μελών Ο.Ε. σύμφωνα με το 2519/10-10-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.
  2. Το υπ΄ αριθμ. 1595/24-10-2014 αίτημα του υπαλλήλου Σ. Ιωαννίδη περί υποστήριξης του έργου του.
  3. Ορισμός επιτροπής επεξεργασίας του Κανονισμού Καθαριότητας του νησιού.
  4. Μέτρο 3.2.1. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Ενημέρωση, συζήτηση και λήψη απόφασης για υποβολή προτάσεων στο Μέτρο.
  5.  Τα υπ΄ αριθμ.1596 και 1597/2014 αιτήματα του κ. Ιωαννίδη περί χώρου εγκατάστασης της πυροσβεστικής και περί λειτουργίας των ξενώνων αντίστοιχα.
  6. Το υπ΄αριθμ. 1548/2014 αίτημα της αντιπολίτευσης.

 

 

 

Η πρόεδρος

 του Δημοτικού Συμβουλίου

Λίλιαν Στεφανάκη

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.